IMPEL Logo

News

 • IMPEL participates in Seminar on organised crime

  14 Nov, 2023

  IMPEL participates in Seminar on organised crime

  [Read more]
 • IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  10 Nov, 2023

  IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  [Read more]
 • Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  07 Nov, 2023

  Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  [Read more]
 • Stretnutie expertného tímu pre priemysel a ovzdušie Stuttgart 18.-19. októbra 2023

  20 Oct, 2023

  Stretnutie tímu expertov pre priemysel a ovzdušie 2023 sa konalo 18. a 19. októbra v Stuttgarte a online. Spoločne ho zorganizovalo medzinárodné oddelenie Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg v Nemecku pod záštitou Siete Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL). Ďakujeme, že sme mohli využiť ich budovu, a tiež pomocníkom z ministerstva a nášmu nemeckému kolegovi Oliverovi Wolfovi. Bez ich pomoci a tiež kolegov zo sekretariátu IMPEL by sa nám to nepodarilo!

  [Read more]
 • Stretnutie expertného tímu IMPEL pre prierezové nástroje a prístupy

  17 Oct, 2023

  Zasadnutie tímu expertov IMPEL pre prierezové nástroje a prístupy sa konalo 27. septembra 2023 v Ríme v sídle Talianskeho inštitútu pre ochranu životného prostredia a výskum (ISPRA). Projekty v rámci tímu expertov IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches zorganizovali aj spätné podujatia s týmto stretnutím.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo zorganizoval školenie v Bukurešti

  13 Oct, 2023

  V dňoch 4. až 6. októbra sa v rumunskej Bukurešti uskutočnilo trojdňové školenie organizované v rámci projektu IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo". Na stretnutí sa zúčastnilo 25 odborníkov na životné prostredie (najmä inšpektorov a autorov povolení) z rôznych krajín a z Rumunska. Okrem toho sa na ňom online zúčastnilo viac ako 60 členov IMPEL.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách Projekt uskutočnil návštevy letísk v Dánsku

  05 Oct, 2023

  Letiská pokrývajú značnú časť Európy, sú roztrúsené po celom kontinente a hostia širokú škálu európskych rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z týchto živočíchov, najmä ťažké a/alebo kŕdľujúce druhy vtákov, predstavujú jedno z hlavných nebezpečenstiev pre letectvo. Pri zrážke s lietadlom (zrážka lietadlo - voľne žijúce živočíchy) môžu vtáky a iné živočíchy ohroziť bezpečnosť lietadla, jeho posádky a cestujúcich (a ľudí žijúcich v blízkosti letísk a mimo nich).

  [Read more]
 • Záverečné vyhlásenie - Konferencia 4 sietí

  04 Oct, 2023

  Štyri siete, IMPEL - Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva, EUFJE - Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie, ENPE - Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie a EnviCrimeNet, dnes vydali vyhlásenie po úspešnej konferencii 4 sietí, ktorá sa konala minulý týždeň v Ríme. Vyhlásenie sa zameriava na 5 kľúčových tém, ktoré siete považujú za rozhodujúce pri riešení environmentálnych trestných činov, a to nové techniky na prevenciu a odhaľovanie trestných činov proti životnému prostrediu potreba vzájomného dopĺňania administratívneho a trestného presadzovania práva. znemožnenie ziskovosti environmentálnej trestnej činnosti. posudzovanie, náprava a kompenzácia vzniknutých škôd. meranie výsledkov presadzovania práva.

  [Read more]
 • Konferencia 4 siete začína zajtra!

  27 Sep, 2023

  Je takmer čas na prvú konferenciu 4 Networks, ktorá sa bude konať osobne od roku 2017! Podujatie sa začína už zajtra a zíde sa na ňom viac ako 400 účastníkov z príslušných orgánov a členov sietí 4 Networks, IMPEL, EUFJE, ENPE a EnviCrimeNet. Cieľom konferencie je diskutovať o spoločnom úsilí v boji proti environmentálnej trestnej činnosti.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter