IMPEL Logo

News

 • Projekt IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo zorganizoval školenie v Bukurešti

  13 Oct, 2023

  V dňoch 4. až 6. októbra sa v rumunskej Bukurešti uskutočnilo trojdňové školenie organizované v rámci projektu IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo". Na stretnutí sa zúčastnilo 25 odborníkov na životné prostredie (najmä inšpektorov a autorov povolení) z rôznych krajín a z Rumunska. Okrem toho sa na ňom online zúčastnilo viac ako 60 členov IMPEL.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách Projekt uskutočnil návštevy letísk v Dánsku

  05 Oct, 2023

  Letiská pokrývajú značnú časť Európy, sú roztrúsené po celom kontinente a hostia širokú škálu európskych rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z týchto živočíchov, najmä ťažké a/alebo kŕdľujúce druhy vtákov, predstavujú jedno z hlavných nebezpečenstiev pre letectvo. Pri zrážke s lietadlom (zrážka lietadlo - voľne žijúce živočíchy) môžu vtáky a iné živočíchy ohroziť bezpečnosť lietadla, jeho posádky a cestujúcich (a ľudí žijúcich v blízkosti letísk a mimo nich).

  [Read more]
 • Záverečné vyhlásenie - Konferencia 4 sietí

  04 Oct, 2023

  Štyri siete, IMPEL - Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva, EUFJE - Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie, ENPE - Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie a EnviCrimeNet, dnes vydali vyhlásenie po úspešnej konferencii 4 sietí, ktorá sa konala minulý týždeň v Ríme. Vyhlásenie sa zameriava na 5 kľúčových tém, ktoré siete považujú za rozhodujúce pri riešení environmentálnych trestných činov, a to nové techniky na prevenciu a odhaľovanie trestných činov proti životnému prostrediu potreba vzájomného dopĺňania administratívneho a trestného presadzovania práva. znemožnenie ziskovosti environmentálnej trestnej činnosti. posudzovanie, náprava a kompenzácia vzniknutých škôd. meranie výsledkov presadzovania práva.

  [Read more]
 • Konferencia 4 siete začína zajtra!

  27 Sep, 2023

  Je takmer čas na prvú konferenciu 4 Networks, ktorá sa bude konať osobne od roku 2017! Podujatie sa začína už zajtra a zíde sa na ňom viac ako 400 účastníkov z príslušných orgánov a členov sietí 4 Networks, IMPEL, EUFJE, ENPE a EnviCrimeNet. Cieľom konferencie je diskutovať o spoločnom úsilí v boji proti environmentálnej trestnej činnosti.

  [Read more]
 • Vo Frankfurte sa konala minikonferencia o zmene trendu v znečistení podzemných vôd

  27 Sep, 2023

  Zvrat trendu je ťažký, ale nie nemožný Dňa 4. septembra 2023 sa vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko) uskutočnila minikonferencia projektu IMPEL "Zvrat trendu v znečistení podzemných vôd". 29 administratívnych a vedeckých odborníkov zo siedmich krajín (Nemecko, Albánsko, Dánsko, Maďarsko, Luxembursko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo) diskutovalo o znečistení podzemných vôd dusičnanmi, pesticídmi, soľami a inými škodlivými látkami z difúznych zdrojov a o najlepších postupoch, ako zvrátiť negatívne trendy. Porovnávali sa skúsenosti s rôznymi politikami a nástrojmi, najmä v Dánsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku, a vymieňali sa rôzne názory regulačných orgánov, dodávateľov vody a poľnohospodárskych poradcov.

  [Read more]
 • Výsledky projektu IMPEL na sanáciu vody a pôdy boli prezentované na konferencii AquaConSoil 2023

  14 Sep, 2023

  Projektový manažér pre sanáciu vody a pôdy Marco Falconi sa zúčastnil na konferencii AquaConSoil 2023, ktorá sa koná v Prahe od 11. do 15. septembra 2023. Marco Falconi prezentoval výsledky projektu IMPEL Water and Land Remediation na konferencii 13. septembra 2023 v rámci TÉMY 3: Udržateľná sanácia, nové kontaminanty a prevencia smerom k nulovému znečisteniu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter