IMPEL Logo

News

 • Stretnutie expertného tímu IMPEL pre ochranu prírody sa konalo 20. apríla 2023

  01 Jun, 2023

  Zasadnutie expertného tímu IMPEL pre ochranu prírody sa konalo 20. apríla 2023 v Ríme. Hostiteľom podujatia bol Taliansky inštitút pre ochranu a výskum životného prostredia (ISPRA). Na stretnutí sa na mieste zúčastnilo 30 zástupcov z 18 krajín a mnohí ďalší sa pripojili online.

  [Read more]
 • Spoločná inšpekcia projektového tímu IMPEL Public Nuisance

  01 Jun, 2023

  V rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation zorganizovala pracovná skupina pre verejné obťažovanie stretnutie projektového tímu a spoločnú inšpekciu v celulózke a papierni vo Fínsku v dňoch 15. a 16. mája 2023. Pripojili sa k nej inšpektori z Portugalska, Španielska, Nemecka a Fínska.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL NPRI so Severným Macedónskom a Srbskom

  26 May, 2023

  Národná iniciatíva vzájomného hodnotenia (National Peer Review Initiative - NPRI) organizácie IMPEL kladie základy pre rozvoj autonómnych činností vzájomného hodnotenia v národných sieťach environmentálnych orgánov a agentúr. Prístup NPRI možno použiť ako flexibilný nástroj na zlepšenie vlastnej výkonnosti prostredníctvom dialógu, spoločnej konfrontácie a výmeny osvedčených postupov medzi partnermi patriacimi do tej istej siete alebo do skupiny zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rovnakými otázkami. Je to účinný nástroj, ktorý podporuje vykonávanie iniciatívy EÚ v oblasti EAK, a to najmä prostredníctvom svojho potenciálu zavádzať osvedčené a najlepšie postupy a homogenizáciu.

  [Read more]
 • Spoločný seminár projektu IMPEL Marine Transborder Transects-MTT a projektu LIFE Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Viaceré výskumné organizácie sa už mnoho rokov venujú monitorovaniu veľrýb, pričom ako platformu na pozorovanie využívajú veľké plavidlá a trajekty. Je veľmi potrebné, aby sa všetci vedúci tímov rôznych výskumných orgánov stretli a posilnili spoluprácu, osvedčené postupy a zlepšili spoločný výskum a spoločný protokol monitorovania, ako aj rozšírili rozsah prieskumu. Cieľom projektu IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) je prepojiť dve siete (stredomorskú a atlantickú) a rozšíriť ich na južné krajiny stredomorského regiónu s cieľom posilniť implementáciu environmentálneho práva v Európe.

  [Read more]
 • Spoločná inšpekcia projektového tímu IMPEL pre priemyselný chov hydiny a ošípaných

  11 May, 2023

  Podprojekt Priemyselný chov ošípaných a hydiny v rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project mal 3. mája 2023 v Murcii v Španielsku stretnutie projektového tímu a 4. mája 2023 spoločnú kontrolu na farme prasníc. Zo strany IMPEL sa k stretnutiu pripojili environmentálni pracovníci zo Španielska, Holandska, Írska, Spojeného kráľovstva, Islandu, Poľska, Belgicka a Európskej komisie. Na zasadnutí pracovnej skupiny sa online zúčastnili aj úradníci z Estónska, Rakúska, Dánska, Albánska, Talianska a Slovinska.

  [Read more]
 • BIOVAL TENDER Termín uzávierky 19. mája

  09 May, 2023

  Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie (EUFJE) je medzinárodné neziskové združenie. Cieľom fóra je prispievať k lepšiemu uplatňovaniu a presadzovaniu vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva v oblasti životného prostredia: - prispievaním k lepším znalostiam environmentálneho práva medzi sudcami, - výmenou judikatúry a - výmenou skúseností v oblasti vzdelávania sudcov v oblasti environmentálneho práva. Združenie je registrované v Belgicku a jeho právne sídlo je v Bruseli. Jeho pracovnými jazykmi sú holandčina, angličtina a francúzština.

  [Read more]
 • IMPEL Projekt zvrátenia trendu znečistenia podzemných vôd predstavený odborníkom na podzemné vody zo Spoločenstva nezávislých štátov

  27 Apr, 2023

  Projekt IMPEL Trend reversal in underwater pollution bol 19. apríla prezentovaný prostredníctvom videohovoru na 43. zasadnutí pracovnej skupiny CIS pre podzemné vody, ktoré sa konalo v Uppsale (Švédsko).

  [Read more]
 • Štátna inšpekcia životného prostredia Ukrajiny sa pripája k IMPEL

  19 Apr, 2023

  Štátna inšpekcia životného prostredia Ukrajiny sa pripája k IMPEL

  [Read more]
 • Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

  10 Apr, 2023

  V dňoch 3. a 4. apríla sa v Bruseli stretli všetci vedúci pracovných skupín expertného tímu pre priemysel a ovzdušie. Diskutovali o pokroku svojich skupín a uskutočnili brainstorming o ďalšom projektovom cykle v rokoch 2025 - 2027. V nasledujúcich mesiacoch pred letom sa uskutočnia stretnutia F2F väčšiny pracovných skupín a mnohé z nich zorganizujú aj návštevu na mieste alebo spoločnú inšpekciu. Mnohé z nich krátko po svojom zasadnutí zorganizujú aj krátky webinár, do ktorého sa budú môcť zapojiť všetci členovia skupiny IMPEL, preto sledujte správy skupiny IMPEL. Ak vás niektorá téma zaujíma, obráťte sa na vedúceho pracovnej skupiny. Vedúci pracovných skupín hovorili aj o stretnutí hybridného expertného tímu 17. a 18. októbra 2023 v Stuttgarte, kde sa stretnú všetky pracovné skupiny.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách uskutočnil prvú návštevu letiska

  04 Apr, 2023

  Letiská pokrývajú značnú časť Európy, sú roztrúsené po celom kontinente a hostia širokú škálu európskych rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z týchto živočíchov, najmä ťažko a/alebo húfne sa vyskytujúce druhy vtákov a iných živočíchov, predstavujú jedno z hlavných nebezpečenstiev pre letectvo. Pri strete s lietadlom (zrážka lietadlo - voľne žijúce živočíchy) môžu vtáky a iné živočíchy ohroziť bezpečnosť lietadla, jeho posádky a cestujúcich (a ľudí žijúcich v blízkosti letísk a mimo nich).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter