IMPEL Logo

News

 • Water and Land Remediation project - Submission of case studies

  03 Mar, 2023

  The deadline to submit case studies for Thermal Desorption and Phytoremediation has been extended to 17th March 2023.

  [Read more]
 • IMPEL W&L Remediation Project Multi Phase Extraction Report is now available

  20 Feb, 2023

  IMPEL Water and Land Remediation Project aims to speed up the contaminated sites management, focusing to the remediation phase that is often the bottleneck, with monitoring parameters specific for each remediation technology, that may show clearly the progress of activities towards the target.

  [Read more]
 • IMPEL Open Day (1-2 March 2023) Compliance promotion through networking

  10 Feb, 2023

  We invite you to IMPEL's Open Day 2023. This virtual event is addressed to every interested person belonging to public environmental bodies. The aim is to inform all related institutions and IMPEL members about IMPEL’s activities and to present the work carried out by the five Expert Teams and the IMPEL 2022-2024 Work Programme. There will be a session for each Expert Team to present their activities and projects.

  [Read more]
 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Workshop IMPEL o odpadovom hospodárstve a obehovej ekonomike sa konal 13. - 14. decembra v Lisabone

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo" (WMCE) prechádza jednotlivými stupňami hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie kľúčových bodov rámcovej smernice o odpadoch a homogenizovať správanie vo všetkých členských štátoch. V rámci projektu už boli v predchádzajúcich fázach projektu vypracované usmerňujúce dokumenty týkajúce sa jednotlivých krokov hierarchie odpadového hospodárstva.

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project zorganizoval spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy vo Švédsku

  22 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project zorganizoval spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy vo Švédsku Pracovná skupina pre inšpekciu a prevenciu z odvetvia ET a ovzdušia zorganizovala 8. - 9. decembra 2022 svoju 14. spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy a papiera vo Švédsku. Išlo o prvú spoločnú inšpekciu po konferencii Corona. Do inšpekcie sa zapojili inšpektori zo Švédska, Holandska a Fínska a do príprav sa zapojil aj inšpektor zo Spojeného kráľovstva.

  [Read more]
 • Projekt recyklácie lodí IMPEL zorganizoval svoj prvý webinár 28. novembra 2022

  21 Dec, 2022

  Cieľom projektu IMPEL zameraného na recykláciu lodí je zlepšiť spoluprácu medzi environmentálnymi a námornými orgánmi, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Rozdielne právne predpisy EÚ a súvisiace kompetencie spôsobujú, že implementácia, dohľad a presadzovanie sú náročné. Na predchádzanie nezákonným prepravám sa vypracujú usmerňujúce materiály pre orgány a ďalšie zainteresované strany a zorganizuje sa budovanie kapacít pre inšpektorov a ďalšie zainteresované strany. Preskúma sa aj spolupráca s inými inštitúciami, agentúrami, sieťami v rámci EÚ a mimo nej, ako aj s mimovládnymi orgánmi.

  [Read more]
 • Projekt Dobré postupy pri implementácii akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami zorganizoval prvú spoločnú inšpekciu v Portugalsku

  19 Dec, 2022

  Vykonávanie akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami si vyžaduje širokú podporu nielen zo strany inštitúcií EÚ, ale aj agentúr EÚ - Europolu a Eurojustu -, členských štátov a ich príslušných agentúr, delegácií EÚ a veľvyslanectiev členských štátov v tretích krajinách. Cieľom projektu IMPEL "Osvedčené postupy pri vykonávaní akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami" je analyzovať rôzne osvedčené postupy na vykonávanie nástrojov EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a vytvoriť orientačnú príručku, ktorú môžu zdieľať a používať všetky členské štáty. Projektový tím vypracoval orientačnú príručku v predchádzajúcich fázach projektu. Dokument si môžete stiahnuť kliknutím sem.

  [Read more]
 • Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody sa konalo 23. novembra online

  09 Dec, 2022

  Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody sa konalo 23. novembra online. Toto podujatie bolo zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií o projektoch IMPEL, ktoré prebiehajú v rokoch 2022 - 2024 v rámci expertného tímu pre ochranu prírody. Zasadnutie otvoril podpredseda skupiny IMPEL Jean Luc Perrin a vedúci expertného tímu Alfred Dreijer a zúčastnilo sa ho 24 zástupcov z 11 krajín a 2 mimovládnych organizácií. Na programe boli prezentácie projektových manažérov projektov ochrany prírody v rámci IMPEL, návrhy budúcich projektov, výsledky prieskumu implementačných výziev a možnosti rozšírenia siete tímu odborníkov na ochranu prírody.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter