IMPEL Logo

News

 • Výberové konanie na manažéra siete EUFJE

  11 Nov, 2021

  Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie (EUFJE) vzniklo v roku 2004. Cieľom fóra je prispieť k lepšiemu uplatňovaniu a presadzovaniu vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva v oblasti životného prostredia:

  [Read more]
 • Regionálny seminár o politikách a nástrojoch na presadzovanie dodržiavania environmentálnych predpisov

  09 Nov, 2021

  Informácie o podujatí partnerskej siete. Tento druhý regionálny seminár poskytne jeho účastníkom z krajín Východného partnerstva (VP) a ekonomík OECD príležitosť podeliť sa o zistenia a diskutovať o dvoch preskúmaniach zabezpečenia environmentálneho súladu krajín VP, Arménska a Moldavskej republiky, ktoré OECD vykonala v rokoch 2020 - 2021. Diskutovať sa bude aj o charakteristikách jasnej a komplexnej politiky presadzovania environmentálnych predpisov, nástrojoch, ktoré majú orgány k dispozícii na presadzovanie dodržiavania predpisov, a optimálnej kombinácii sankcií za nedodržiavanie predpisov.

  [Read more]
 • ULOŽTE SI DÁTUM! WORKSHOP Koniec odpadu a vedľajšie produkty: súlad s nariadením REACH. 25. NOVEMBER 10:00h-17.00h CET

  09 Nov, 2021

  Vzájomné pôsobenie nariadenia REACH a rámcovej smernice o odpadoch je často kritickou otázkou pre prevádzkovateľov aj regulačné orgány. Na seminári organizovanom pod záštitou projektu IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo" by sa chcelo diskutovať o tom, kedy a ako prichádza nariadenie REACH do úvahy pri posudzovaní statusu vedľajšieho produktu alebo konca odpadu v praxi a ako môžu prevádzkovatelia a regulačné orgány zabezpečiť, aby sa nariadenie REACH v praxi uplatňovalo v správnom čase a správnym spôsobom.

  [Read more]
 • 2022 Verejné súťaže sekretariátu IMPEL

  20 Oct, 2021

  Rada IMPEL práve schválila inzeráty na služby sekretariátu na roky 2022-2024. K dispozícii je päť pozícií: Zadanie - inzerát_Riadenie a podpora podujatí Assignment-Advert_Financial Management Úloha-Advert_Všeobecná administratívna podpora Úloha-Advert_interná prevádzková podpora Zadanie-Advert_Riadenie projektov_konečné

  [Read more]
 • Nové výberové konanie na aplikáciu na zber údajov

  19 Oct, 2021

  Cieľom projektu Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021) je začať proces ukončený spoločnými európskymi usmerneniami pre monitorovanie veľrýb a morských korytnačiek a ich hrozieb, ako sú plasty a námorná doprava, v rámci rámcovej smernice o morskej stratégii s využitím veľkých plavidiel ako pozorovacích platforiem.

  [Read more]
 • Výzva na predloženie prípadových štúdií MPE a umývanie pôdy

  18 Oct, 2021

  V roku 2021 sa v rámci programu Water and Land Remediation budú zhromažďovať prípadové štúdie pre viacfázovú extrakciu (MPE) a vymývanie pôdy. Všetkých, ktorí majú záujem podeliť sa o výsledky aplikácie jednej z dvoch uvedených technológií, vyzývame, aby ich zaslali podľa nasledujúcich formátov vo formáte MS word (nie pdf) najneskôr do 15. decembra 2021 na adresu marco.falconi@impel.eu s predmetom "MPE Case Study" alebo "Soil Washing Case Study". Ak máte viacero prípadových štúdií, pripravte a pošlite rôzne súbory, aby sa dali ľahšie spracovať. Budete zaradení medzi "prispievateľov".

  [Read more]
 • Výsledky online seminára o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľom: "Kľúčom je väčšie zameranie a výmena osvedčených postupov"

  12 Oct, 2021

  V dňoch 28. septembra a 11. októbra sa konal online seminár o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľmi v rámci projektu IMPEL na podporu implementácie IED 2021-2024, ktorý spoločne organizovali ARPA Sardegna (Taliansko) a IGAMAOT (Portugalsko). Seminár je zameraný na dôležité témy, ako je vlastné monitorovanie prevádzkovateľov, na emisie do ovzdušia, kontinuálne a nekontinuálne, najmä na spoľahlivosť vlastného monitorovania a jeho nahlasovanie prevádzkovateľmi (povinnými osobami).

  [Read more]
 • Semináre zamerané na sebamonitorovanie a podávanie správ

  27 Sep, 2021

  Online semináre o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľmi sa uskutočnia 28. septembra a 11. októbra a organizuje ich projekt IED Implementation IMPEL. Workshopy budú zamerané na samomonitorovanie prevádzkovateľov, na emisie do ovzdušia, kontinuálne a nekontinuálne, zamerané na spoľahlivosť samomonitorovania a jeho nahlasovanie prevádzkovateľmi (povinnými osobami).

  [Read more]
 • 21. valné zhromaždenie IMPEL - Lisabon

  12 Jul, 2021

  21. zasadnutie Valného zhromaždenia (VZ) IMPEL sa konalo prakticky v dňoch 29. - 30. júna 2021. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 80 členov a expertov. Zasadnutiu GA predsedali José Brito e Silva, generálny inšpektor IGAMAOT, Ana Garcia, portugalská koordinátorka IMPEL z IGAMAOT, a predsedníčka IMPEL Kristina Rabe. Hlavnou témou GA bola dohoda o návrhoch reformy riadenia a rozhodovacích postupoch siete.

  [Read more]
 • ADVERT NA SLUŽBY PRE KONZULTANTOV V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je európsky projekt financovaný z programu LIFE, ktorého hlavným cieľom je prispieť k balíku obehového hospodárstva, zásadám a cieľom odpadového hospodárstva a predchádzať environmentálnej trestnej činnosti v oblasti odpadov, odhaľovať ju a narúšať jej priebeh. V rámci projektu je potrebné "Podať správu o súčasnom stave na medzinárodnej úrovni v oblasti environmentálnej kriminality v oblasti odpadov (EWC)".

  [Read more]

Subscribe to our newsletter