IMPEL Logo

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto je dôležité, aby sme transparentne informovali o tom, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame informácie o vás. Cieľom týchto zásad je pomôcť vám pochopiť:

 1. Aké informácie o vás zhromažďujeme
 2. Prečo a s akým oprávnením zhromažďujeme informácie
 3. Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme
 4. Ako uchovávame a zabezpečujeme informácie, ktoré zhromažďujeme
 5. Ako získať prístup k vašim informáciám a ako ich kontrolovať
 6. Ako nás môžete kontaktovať

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, keď sa stanete členom skupiny IMPEL, zúčastníte sa na našich projektoch alebo s nami inak spolupracujete (napríklad účasťou na našich podujatiach alebo zasielaním nášho informačného bulletinu).

IMPEL je nezisková organizácia so sídlom v Bruseli v Belgicku. Jej členmi sú vládne organizácie a následne aj jej zamestnanci. Jedným z hlavných cieľov skupiny IMPEL je uľahčovať spoluprácu a komunikáciu medzi jej členskými organizáciami a členmi s cieľom vymieňať si informácie a skúsenosti.

Tieto zásady tiež vysvetľujú vaše možnosti voľby, ako používať informácie o vás. Medzi vaše voľby patrí, ako môžete namietať proti určitému použitiu informácií o vás a ako môžete získať prístup k určitým informáciám o vás a aktualizovať ich. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami, nepristupujte k našim službám, nepoužívajte ich ani neinteragujte s inými aspektmi našej siete.

1. Zhromažďujeme o vás nasledujúce informácie, keď nám ich poskytnete (napríklad pri registrácii na stretnutie alebo pri účasti na projekte):

   Pripomíname vám, že ste sa rozhodli, že budete pracovať s vašou osobou.
  • Úplné meno
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo (čísla)
  • Názov práce
  • Pohlavie
  • Podrobnosti o organizácii, pre ktorú pracujete

  V niektorých prípadoch sa vyžadujú ďalšie informácie:

  • Číslo bankového účtu v prípade žiadostí o úhradu
  • Údaje o občianskom preukaze alebo cestovnom pase a dátum narodenia v prípade žiadostí o cestovné
  • Profilové fotografie na vašom profile v službe Basecamp (nie je povinné)
  • Fakturačné údaje od našich členských organizácií
  • Podpisy na zozname účastníkov (účtovná požiadavka)

  Táto webová stránka používa službu Google Analytics na analýzu toho, ako používatelia používajú stránku. Tieto nástroje používajú ‘súbory cookie’, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, na zhromažďovanie štandardných informácií z internetových protokolov a informácií o správaní návštevníkov v anonymnej forme. Neschválili sme, aby sa informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) prenášali iným službám alebo predajcom spoločnosti Google. Nikdy nebudeme (a nedovolíme žiadnej tretej strane) používať štatistický analytický nástroj na sledovanie alebo zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov návštevníkov našej webovej lokality. Vaša IP adresa sa môže zhromažďovať pri vypĺňaní dotazníka SurveyMonkey. IP adresu možno spojiť len s počítačom, nie s používateľom. Toto nie je predvolená funkcia. Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie úpravou nastavení vo svojom prehliadači.

  2. Nižšie sú uvedené konkrétne účely, na ktoré používame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme:

    Prevádzkujeme informácie o používateľovi, ktoré sa týkajú jeho osobných údajov.
   • Aby sme vás informovali o našej práci a aktivitách a o relevantnom vývoji, ktorý by mohol mať vplyv na vašu prácu
   • na uľahčenie výmeny a zdieľania informácií medzi našimi členmi a partnerskými organizáciami
   • Postarať sa o logistiku našich stretnutí a podujatí (napr. letenky a rezervácie hotelov*)
   • Na zasielanie informačných bulletinov IMPEL
   • na uľahčenie komunikácie v rámci projektovej oblasti v aplikácii Basecamp
   • Na účely platby

   *Prihlásením sa na stretnutie IMPEL súhlasíte s tým, že osobné údaje sa poskytujú tretím stranám alebo krajinám mimo EHP na účely zabezpečenia podujatí a rezervácie cesty a ubytovania. Služby mimo EHP poskytujú záruky ochrany údajov prostredníctvom štítu na ochranu súkromia v Spojených štátoch amerických.

   Dôvodom, prečo zhromažďujeme informácie, je súhlas pre týždenné informačné bulletiny IMPEL a oprávnený záujem pre všetky informácie zhromaždené na účely účasti na aktivitách IMPEL. Vaše informácie sa budú uchovávať počas účasti na projektoch a potom až 7 rokov v závislosti od typu zhromaždených informácií. Viac informácií nájdete v Zásadách uchovávania a kontroly údajov IMPEL, ktoré sú členom sprístupnené na stránke Basecamp.

   3. Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme

   V prvom rade, IMPEL je sieť – čo znamená, že za svoju hlavnú činnosť považujeme uľahčovanie komunikácie medzi našimi členmi. Využívame nástroje na spoluprácu a chceme, aby vám dobre fungovali. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme zdieľať len spôsobmi uvedenými nižšie.

   • Zdieľanie kontaktných údajov s našimi členmi a organizáciou na účely spolupráce
    Na účely spolupráce sa vaše základné kontaktné údaje zdieľajú s ostatnými členmi v rámci siete IMPEL; napríklad na účely účasti na projekte, účasti na podujatí alebo vyplnenia dotazníka.
   • Obrázky
    Počas podujatí a projektov IMPEL sa vyhotovujú fotografie. Tieto fotografie sa môžu použiť na webovej stránke alebo v elektronickom spravodajcovi siete IMPEL alebo na účely podávania správ. Ak s tým nesúhlasíte, dajte nám, prosím, vedieť.
   • Vzdelávanie s pridruženými partnerskými organizáciami
    IMPEL podpísal MoU’s partnerskými sieťami, ako sú ENPE a Envicrimenet. Vaše kontaktné údaje sa s nimi môžu zdieľať len v prípade spoločných aktivít pod záštitou týchto dohôd o spolupráci alebo na zdieľanie noviniek a vývoja týchto sietí.
   • Tretie strany
    Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí pre nás zabezpečujú vývoj webových stránok a aplikácií, hosting, údržbu, zálohovanie, ukladanie, virtuálnu infraštruktúru, spracovanie platieb, analýzu a ďalšie služby, ktoré si môžu vyžadovať prístup k vašim údajom alebo ich používanie. Ak poskytovateľ služieb potrebuje prístup k informáciám o vás na vykonávanie služieb v našom mene, robí tak na základe našich prísnych pokynov vrátane zásad a postupov určených na ochranu vašich informácií.

   Účty tretích strán:

   • Basecamp
   • TravelPerk

  Používanie služieb tretích strán:

  • Onedrive
  • SurveyMonkey
  • Mailchimp
  • Azavista
  • Formuláre Google

  Všetci títo poskytovatelia tretích strán majú zverejnené vlastné súkromné vyhlásenia o zásadách.

  Odkazy na stránky tretích strán: Niektoré informácie môžu obsahovať odkazy, ktoré vás presmerujú na iné webové stránky alebo služby, ktorých postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich. Ak poskytnete informácie na niektorú z týchto stránok tretích strán, vaše informácie sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov, nie týmito zásadami. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej lokality, ktorú navštívite.

  Social Media Widgets: Niektoré informácie môžu obsahovať odkazy, ktoré vás presmerujú na iné webové stránky alebo služby, ktorých postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich. Vaše používanie a všetky informácie, ktoré poskytnete na niektorej z týchto stránok tretích strán, sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov, nie týmito zásadami.

  Widgety tretích strán: Niektoré z našich služieb obsahujú widgety a funkcie sociálnych médií, napríklad tlačidlo Twitter “tweet” alebo tlačidlo zdieľania na Facebooku. Vaša interakcia s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

  Naša webová stránka voliteľne ponúka používanie služby Tawk.to (softvér na živý chat spoločnosti Tawk.to ltd). Prostredníctvom zásuvného modulu je chat integrovaný do zdrojového kódu webovej lokality. Používaním chatu automaticky využívate služby Tawk.to. Zozbierané údaje zahŕňajú: História chatu, IP adresa v čase chatu a krajina pôvodu. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám a používajú sa len na ochranu a interné štatistiky. Používaním chatu vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Údaje zhromaždené pomocou technológií Tawk.to sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej lokality. Neukladajú sa a po skončení chatu sa vymažú. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Tawk.to, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

  4. Ako uchovávame a zabezpečujeme informácie, ktoré zhromažďujeme

  • Cloudové úložisko
   IMPEL používa na ukladanie údajov v cloude nasledujúce služby: Onedrive, Google drive a Basecamp.
   IMPEL používa certifikát SSL na účely šifrovania.
  • Ako dlho uchovávame informácie
   Ako dlho uchovávame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, závisí od typu informácií, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Po uplynutí tohto času vaše informácie buď vymažeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že informácie boli uložené v záložných archívoch), potom vaše informácie bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho použitia, kým nebude možné ich vymazať.
  • Informácie, ktoré zdieľate
   Ak je vaše konto deaktivované alebo deaktivované, niektoré vaše informácie a obsah, ktorý ste poskytli, zostanú zachované, aby mohli členovia vášho tímu alebo iní používatelia plne využívať služby. Napríklad naďalej zobrazujeme správy, ktoré ste odoslali prostredníctvom služby Basecamp.

  5. Ako získať prístup k vašim informáciám a kontrolovať ich

  Máte k dispozícii určité možnosti, pokiaľ ide o vaše informácie. Nižšie uvádzame prehľad týchto možností, spôsob ich uplatnenia a prípadné obmedzenia:

  • Máte právo požiadať o kópiu svojich informácií, vzniesť námietku proti používaniu vašich informácií, požiadať o vymazanie alebo obmedzenie vašich informácií alebo požiadať o poskytnutie vašich informácií v štruktúrovanom elektronickom formáte. Nižšie opisujeme nástroje a postupy na podávanie týchto žiadostí. V prípade všetkých ostatných žiadostí nás môžete kontaktovať, ako je uvedené v časti Kontakt nižšie, a požiadať o pomoc.
  • Môžete nás požiadať o vymazanie vašich kontaktných údajov a ďalších informácií z našej databázy kontaktov. Upozorňujeme však, že niektoré informácie môžeme potrebovať uchovať na účely vedenia záznamov, dokončenia transakcií alebo na splnenie našich zákonných povinností alebo nariadení EÚ o poskytovaní grantov.
  • Ak si už neželáte používať svoje účty v službe Basecamp alebo TravelPerk, môžete deaktivovať svoj vlastný účet, ak je toto nastavenie dostupné v nastaveniach vášho účtu. V opačnom prípade sa obráťte na sekretariát IMPEL, ktorý to urobí za vás.
  • Zasielanie nášho elektronického informačného bulletinu IMPEL od nás môžete odmietnuť pomocou odkazu na odhlásenie v každom e-maile, čím aktualizujete svoje e-mailové preferencie.
  • Služby nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov. Osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov vedome nezhromažďujeme. Ak sa dozvieme, že nám dieťa mladšie ako 16 rokov poskytlo osobné údaje, podnikneme kroky na ich vymazanie.
  • Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke. Predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov budeme uchovávať aj v archíve, aby ste si ich mohli prečítať. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne a vždy, keď používate služby, prezerali naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o našich informačných postupoch a o spôsoboch, ako môžete pomôcť chrániť svoje súkromie. Ak nesúhlasíte s akýmikoľvek zmenami týchto zásad ochrany osobných údajov, budete musieť prestať používať služby a deaktivovať svoje konto (kontá) a údaje, ako je uvedené vyššie.

  6. Ako nás môžete kontaktovať

  Svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť, obmedzenie a/alebo námietku proti spracovaniu môžete uplatniť na uvedených poštových a e-mailových adresách. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu spracovania vašich údajov, svoje otázky smerujte na:

  SekretariátIMPEL
  Email: info@impel.eu
  Adresa: Chemin des deux maisons 73, box 3
  1200, Brusel
  Belgicko

Subscribe to our newsletter