IMPEL Logo

Porovnávanie parametrov kvality pre inšpektoráty životného prostredia

2005

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom projektu bolo identifikovať a definovať jasné, transparentné a porovnateľné parametre kvality pre inšpektoráty životného prostredia, a tým poskytnúť inšpektorátom možnosť vzájomného porovnávania a učenia sa. Ďalej sa v rámci projektu diskutovalo o tom, ako možno použiť a využiť zistené vhodné parametre kvality.

Number: 2005/09 – Status: Dokončené – Period: 2005 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter