IMPEL Logo

Minikonferencia o veľkých objemoch údajov

2017

Dokončené

Opis a ciele projektu

V rámci rôznych iniciatív IMPEL Review (IRI) sa zistilo, že mnohé organizácie majú problémy s údajmi, ktoré uchovávajú o regulovaných miestach a životnom prostredí. Táto konferencia sa pokúsi podeliť o osvedčené postupy a potenciálne riešenia, ktoré možno zdieľať s cieľom maximalizovať hodnotu údajov, ktoré máme k dispozícii.

Number: 2017/20 – Status: Dokončené – Period: 2017 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter