IMPEL Logo

Rozšírenie členstva v IMPEL

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

Objem vypracovaných metodických materiálov, uskutočnených workshopov a seminárov o osvedčených postupoch robí zo siete IMPEL vedúcu sieť pre odborníkov z verejného sektora v oblasti environmentálneho práva v Európe. Napriek tomu v súčasnosti existujú problémy týkajúce sa spravodlivosti, zastúpenia a infiltrácie v rámci existujúceho profilu členov IMPEL’

.

Tento projekt sa snaží identifikovať odporúčania na posilnenie všetkých aspektov členstva a potenciálne zmeniť existujúce pravidlá a stanovy členstva, ako aj zvýšiť počet členov.

Očakávané výsledky:

  • Zpráva s návrhmi pre valné zhromaždenie v Helsinkách.

Number: 2019/22 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter