IMPEL Logo

Spoločné regulačné rámce v členských štátoch - porovnávací projekt

2010 - 2010

Dokončené

Opis a ciele projektu

Iniciatívy lepšej právnej regulácie na zvýšenie účinnosti a efektívnosti pri súčasnom zachovaní alebo zlepšení úrovne ochrany životného prostredia sú čoraz častejšie využívané inšpektorátmi životného prostredia v členských štátoch, často ako reakcia na výzvy, ako sú obmedzené zdroje a rastúci tlak na životné prostredie.

Prevládajúce hospodárske podmienky a zvýšený záujem o skutočné alebo vnímané vplyvy regulácie sú tiež silnými vplyvmi, najmä pokiaľ ide o podniky a priemysel. Zjednodušené a zefektívnené prístupy a zameranie sa na zlepšenie výsledkov regulácie sú preto kľúčovými cieľmi mnohých regulačných orgánov a vlád v EÚ.

Vytvorenie spoločného regulačného rámca[1] je príkladom iniciatívy lepšej regulácie, ktorú niektoré členské štáty realizujú alebo realizovali s cieľom riešiť tieto výzvy.

Systémy udeľovania povolení a dodržiavania predpisov sa v priebehu času často vyvíjali oddelene a môžu mať rôzne postupy a pravidlá, čo vytvára zložitý regulačný systém. Vytvorenie spoločného regulačného rámca môže poskytnúť konzistentný spôsob vykonávania existujúcich a nových právnych predpisov, pričom sa uznáva spoločný cieľ ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. Má potenciál pomôcť zjednodušiť a zefektívniť regulačné činnosti a procesy prostredníctvom rozvoja spoločných systémov, postupov, usmernení a jazyka. Má tiež potenciál zabezpečiť, aby procesy a činnosti boli funkčnejšie, transparentnejšie a flexibilnejšie a aby sa znížila administratívna záťaž podnikov.

Mnohé krajiny EÚ budú mať nedávne príklady právnych predpisov, ktoré zmodernizovali a kde to poskytlo príležitosť na preskúmanie spôsobu, akým sa právne požiadavky balí a plnia. Členské štáty sa nachádzajú v rôznych fázach tohto procesu a budú vytvárať systémy, ktoré budú vyhovovať ich vlastným podmienkam. To poskytuje príležitosť poučiť sa z rôznych rozhodnutí, ktoré sú alebo už boli prijaté.

[1] Zjednodušenie a zefektívnenie regulačných činností a procesov prostredníctvom vývoja spoločných systémov, postupov, usmernení a jazyka.

 

Number: 2010/16 – Status: Dokončené – Period: 2010 - 2010 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter