IMPEL Logo

Porovnanie metodík použitých na výpočet environmentálnej správnej pokuty

2007

Dokončené

Opis a ciele projektu

Administratívne pokuty sú k dispozícii takmer všetkým odpovedajúcim krajinám. Vzhľadom na to, že vývoj a súčasný stav príslušného správneho legislatívneho rámca sa v jednotlivých členských štátoch EÚ výrazne líši, správne pokuty sa uplatňujú s rozdielnym odôvodnením a metodikou.

Tento projekt sa zaoberal metodikami, ktoré členské štáty používajú na výpočet pokút.

Vo všeobecnosti sa vo väčšine krajín uplatňujú variabilné správne pokuty, zatiaľ čo v niektorých iných sú k dispozícii aj fixné správne pokuty. Vo všetkých prípadoch príslušné právne predpisy určujú hranice týchto pokút, vo väčšine prípadov stanovením hornej a dolnej hodnoty, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Zároveň sa pozorujú rôzne formy správnych pokút – definície podľa prípadu, okolností a praxe. Správne pokuty je možné uložiť fyzickým aj právnickým osobám.

Pri výpočte variabilných správnych pokút sa zohľadňuje veľké množstvo faktorov. Niektoré z nich sa uplatňujú takmer vo všetkých členských štátoch, pretože sa považujú za rozhodujúce a najreprezentatívnejšie pre ocenenie environmentálneho deliktu.

 

Number: 2007/17 – Status: Dokončené – Period: 2007 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter