IMPEL Logo

Obchodovanie s emisiami

2004 - 2007

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom tejto práce v oblasti obchodovania s emisiami (fáza I – III) bolo spojiť rôzne regulačné orgány a subjekty zapojené do implementácie a pochopiť všetky rozdiely v prístupe a akýkoľvek vplyv, ktorý by to mohlo mať na fungovanie systému. Všade, kde to bolo možné, by to malo viesť k harmonizácii prevádzkových postupov, a teda aj k harmonizácii fungovania systému.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Dokončené – Period: 2004 - 2007 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter