IMPEL Logo

Opatrenia na presadzovanie práva

2015 - 2018

Dokončené

Opis projektu a jeho ciele

Projekt Enforcement Actions bol vytvorený z týchto dôvodov:

  • Kompetentné orgány vyjadrili potrebu formalizovaného projektového rámca s cieľom integrovať inšpekcie presadzovania práva vo svojich krajinách;
  • Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná na riešenie medzinárodných environmentálnych problémov a
  • Sieť orgánov presadzovania práva v teréne je potrebné zachovať a rozšíriť tak, aby pokrývala všetky členské štáty s cieľom zabezpečiť účinný režim inšpekcií.

Série projektov Enforcement Actions už nejaký čas tvoria základ praktickej činnosti zoskupenia IMPEL-TFS. Výsledky a údaje, ktoré projekt poskytol, považuje Európska komisia za veľmi dôležité a použila ich v nedávnom posúdení vplyvu pri revízii nariadenia o preprave odpadu (660/2014). Program UNEP tiež využil svoje údaje a usmernenia na informovanie svojej práce a vypracovanie správ. O projekt sa pri realizácii svojich aktivít opieral aj Interpol.

Cieľmi tohto projektu sú:

Vykonať projekt v oblasti odpadového hospodárstva:

  • Pracovať na primeranej úrovni inšpekcií vo všetkých členských štátoch a na jednotnej úrovni presadzovania práva na všetkých miestach výstupu z EÚ
  • Podporovať inšpekcie na mieste nakládky a podporovať prístup k inšpekciám od kolísky po hrob s cieľom minimalizovať nezákonnú prepravu
  • Overiť miesto určenia odpadu a spracovanie na mieste určenia v rámci Európy alebo mimo nej;
  • zabezpečiť ľahko dostupný európsky projekt presadzovania práva pre všetkých spolupracovať navzájom, ako aj s inými regulačnými orgánmi, napr.g. políciou a colnými orgánmi;
  • odhaľovať nezákonnú prepravu a odrádzať od nej v budúcnosti prostredníctvom účinnej komunikácie a usmerňovania;
  • usnadňovať postupy spätného prevzatia po uskutočnení nezákonnej prepravy a,
  • demonštrovať, že členské štáty berú presadzovanie WSR vážne.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2018 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter