IMPEL Logo

Konferencia o sieťach na presadzovanie práva v oblasti životného prostredia

2017

Dokončené

Opis projektu a jeho ciele

Vychádzajúc z dynamiky, ktorú priniesla veľmi úspešná konferencia sietí v roku 2016, ktorá sa konala v Utrechte 12. - 13. mája, sa v tomto zadaní stanovuje plán ďalšieho rozvoja partnerstiev vytvorených so sieťami sudcov (EU FJE), prokurátorov (ENPE) a polície (ENVI CrimeNet).

Cieľom projektu je:
1. Ďalej rozvíjať väzby a partnerstvá s kľúčovými aktérmi reťazca dodržiavania predpisov a,
2. Zamerať sa na dve "problematické" tematické oblasti pre prípadovú štúdiu a spoluprácu: odpady a ochrana prírody.

Návrh tejto konferencie by sa potom zameral na problematickú výzvu vykonávania a presadzovania právnych predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody. Na konferencii by sa tieto témy rozoberali do väčšej hĺbky prostredníctvom organizovania mnohých ďalších workshopov zameraných na praktické prípadové štúdie. Cieľom je poukázať na prípadové štúdie dobrej spolupráce a osvedčených postupov medzi povoľovacími orgánmi/inšpektormi, prokurátormi, sudcami a policajtmi. Predstavíme získané skúsenosti a prípadové štúdie, v ktorých by veci mohli byť lepšie, ako aj to, čo môžeme všetci urobiť pre zlepšenie ochrany životného prostredia. Osobitný dôraz na zasadnutiach konferencie by sa mal klásť na prepojenia a komunikáciu medzi jednotlivými časťami reťazca.

Na všeobecnej úrovni je jasným cieľom a zámerom lepšia, hlbšia spolupráca medzi sieťami, a to tým, že budú lepšie vzájomne komunikovať a spolupracovať na štruktúrovanejšom základe s dodatočnou možnosťou, že budúce spoločné projekty by sa mohli realizovať na pravidelnejšej báze.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2017/25 – Status: Dokončené – Period: 2017 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter