IMPEL Logo

Environmentálne kontroly priemyselných zariadení v súlade so smernicou o priemyselných emisiách (IED)

2012 - 2013

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom tohto projektu bolo zorganizovať výmenu informácií týkajúcich sa osvedčených postupov pri vykonávaní článku 23 a ďalších článkov IED týkajúcich sa inšpekcie. S prihliadnutím na usmernenie k plánovaniu inšpekcií a hodnoteniu rizík, ktoré už vypracovala skupina IMPEL, ako aj na požiadavky IED bola vypracovaná interaktívna príručka o inšpekciách IED.

Táto príručka má pomôcť odborníkom z praxe odpovedať na základné otázky, ktorými sa musí zaoberať každý kontrolný orgán pri implementácii IED do svojho rámca kontrol a kontrolného cyklu (IMPEL). Počas projektu inšpekcií IED boli povinnosti inšpekcie IED prispôsobené inšpekčnému cyklu, ako aj inšpekčný cyklus bol prispôsobený technickým a právnym podmienkam IED. Výsledkom je, že príručka poskytuje spoločné chápanie technických a právnych termínov inšpekcií používaných v IED a pomáha vytvoriť rovnaké podmienky pri uplatňovaní nových inšpekčných povinností IED v členských krajinách IMPEL.

V kapitole 5 usmernenia sa uvádza zbierka všetkých relevantných článkov o inšpekciách s opisom obsahu a ich významu, ako aj odkaz na príslušnú časť inšpekčného cyklu do usmernenia.

Number: 2012/06 – Status: Dokončené – Period: 2012 - 2013 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter