IMPEL Logo

Environmentálne kontroly priemyselných zariadení v súlade so smernicou o priemyselných emisiách (IED) - Vypracovanie kontrolných programov súvisiacich s IRAM

Dokončené

Opis a ciele projektu

Dňa 6. januára 2011 nadobudla účinnosť smernica o priemyselných emisiách (IED) a jej ustanovenia uvedené v článku 80 ods. 1 sa musia transponovať do vnútroštátneho práva do dvoch rokov. V smernici IED sa stanovujú nové požiadavky na kontrolu priemyselných zariadení, ako sa uvádza v článku 23 smernice. Povinnosti týkajúce sa rutinných environmentálnych inšpekcií predstavujú pre členské štáty EÚ novú výzvu.

Tento projekt nadväzuje na prácu vykonanú v sieti IMPEL v predchádzajúcich rokoch. Pozrite si projekt IMPEL z roku 2012 o inšpekciách IED a projekt z roku 2011 s názvom easyTools. Po tom, ako sa povinnosti IED stali jasnejšími po implementácii v členských štátoch (a s pomocou príručky vypracovanej počas projektu IMPEL IED Inspections), sa v rámci siete IMPEL podporila ďalšia potreba vypracovať usmernenia a prípadný IT nástroj pre inšpekčné programy.

Number: 2013/08 – Status: Dokončené – Period: – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter