IMPEL Logo

Spolupráca medzi EÚ a Afrikou

2009 - 2012

Dokončené

Opis a ciele projektu

Ve februári 2008 podpísala spoločnosť IMPEL memorandum o porozumení so sekretariátom Bazilejského dohovoru (SBC). V rámci tohto memoranda o porozumení sa IMPEL TFS a SBC dohodli na spolupráci na komponente 4 projektu SBC’E-odpady do Afriky. Cieľom tohto projektu, ktorý sa začal v roku 2009, je vybaviť západnú Afriku a ďalšie africké krajiny tak, aby boli schopné riešiť rastúci problém dovozu elektronického odpadu pochádzajúceho z priemyselne vyspelých krajín, a tým chrániť zdravie občanov. Projekt má 4 zložky:

1) Štúdia toku elektronického odpadu do Beninu, Pobrežia Slonoviny, Ghany, Libérie a Nigérie

2) Národné hodnotenie elektronického odpadu v Benine,Ghane aNigérii

3) Sociálno-ekonomická štúdia o e-odpade v Nigérii s možnosťou medzinárodnej spolupráce medzi africkými MSP a európskymi recyklačnými spoločnosťami. Rovnaká štúdia sa uskutoční aj v Ghane.

4) Program presadzovania práva v Benine, Egypte, Ghane, Nigérii a Tunisku pod vedením IMPEL s cieľom zabrániť nezákonnému vývozu z Európy do západnej Afriky. Program pozostáva z dvoch školiacich seminárov v Európe a jedného v každej z piatich krajín.

Pod záštitou programu sa uskutočnila séria seminárov a školení.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Dokončené – Period: 2009 - 2012 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter