IMPEL Logo

Osvedčené postupy pri vykonávaní akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami

2018

Priebežne

Opis a ciele projektu

Vykonávanie Akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami si vyžaduje širokú podporu nielen zo strany inštitúcií EÚ, ale aj agentúr EÚ – Europol a Eurojust –, členských štátov a ich príslušných agentúr, delegácií EÚ, veľvyslanectiev členských štátov v tretích krajinách.

Cieľom tohto projektu IMPEL bude analyzovať rôzne osvedčené postupy na implementáciu nástrojov EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami a vytvoriť orientačnú príručku, ktorú môžu zdieľať a používať všetky členské štáty.

Všeobecným cieľom projektu je vytvoriť orientačnú príručku pre základnú skupinu vykonávacích orgánov členských štátov EÚ, ktorá im umožní úspešne riešiť problém obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami.

To zahŕňa:

  • Výmena riešení týkajúcich sa problémov pri vykonávaní;
  • Uľahčenie implementácie a interpretácie dostupných nástrojov;
  • Vykonávanie spoločných inšpekcií;
  • Vývoj webových aplikácií;
  • Identifikácia nedostatkov v implementácii;
  • Poskytnutie prehľadu o prístupoch v rôznych európskych krajinách;
  • Uľahčenie spolupráce medzi aktérmi z reťazca dodržiavania predpisov, a to aj pri definovaní konzistentných riešení problémov pri implementácii.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Priebežne – Period: 2018 – Topic: Ochrana prírody - Tags:

Subscribe to our newsletter