IMPEL Logo

IMPEL Referenčná kniha pre environmentálne inšpekcie

1998 - 1999

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom referenčnej knihy IMPEL o inšpekcii životného prostredia je poskytnúť nástroj inšpektorom životného prostredia v Európskej únii. Je určená najmä pre inšpektorov v teréne, ale môže byť užitočná aj pre vrcholový a stredný manažment.

Number: 1999/02 – Status: Dokončené – Period: 1998 - 1999 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter