IMPEL Logo

Stretnutia IMPEL-TFS NCP o osvedčených postupoch

2007

Priebežne

Opis a ciele projektu

Medzinárodná spolupráca a zosúladenie je veľmi dôležité, pokiaľ ide o presadzovanie európskeho nariadenia o preprave odpadu (ES) č. 1013/2006, ako sa uvádza v článku 50. Predchádzajúce a prebiehajúce projekty IMPEL-TFS (TransFhraničná Spreprava odpadu) ukázali, že je nevyhnutné spolupracovať ako príslušné orgány. Deficit v presadzovaní nariadenia EÚ o preprave odpadu je naďalej vážny. Na zlepšenie spolupráce a zosúladenie presadzovania je potrebný častý kontakt medzi európskymi orgánmi presadzovania práva. Tento projekt uľahčuje výmenu informácií a skúseností, prípadových štúdií, diskusie o výkladoch a prístupoch ku kontrole medzi národnými kontaktnými miestami pre TFS (NCP’s).

Každoročné stretnutia zamerané na osvedčené postupy majú za cieľ:

  • vymieňať si informácie, pracovné metódy, prípadové štúdie a skúsenosti;
  • informovať účastníkov o novinkách;
  • posilniť sieť NKM’zapojených do presadzovania WSR 1013/2006
  • Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Priebežne – Period: 2007 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

    Subscribe to our newsletter