IMPEL Logo

Výzva na implementáciu 2021

2021

Dokončené

Opis projektu a jeho ciele

IMPEL v posledných rokoch uskutočnil niekoľko podobných prieskumov, ktoré priniesli množstvo užitočných informácií.  Situácia sa však dramaticky zmenila v dôsledku vyhlásenia stavu klimatickej núdze v mnohých krajinách, obrovského nárastu povedomia o plastoch a celosvetového poklesu biodiverzity.  Túto situáciu výrazne zhoršila prebiehajúca pandémia COVID-19, ktorá výrazne narušila regulačné programy a v konečnom dôsledku ovplyvní rozpočty verejného sektora a financie subjektov, od ktorých sa očakáva dodržiavanie environmentálnych právnych predpisov. Táto práca je potrebná na úplnú identifikáciu a kvantifikáciu týchto vznikajúcich problémov a na snahu poukázať na možnosti a riešenia na podporu regulačnej komunity. Práca bude tiež priamo informovať o vytvorení viacročného strategického plánu na rok 2022 a ďalej.

Želaným výsledkom projektu je dobré pochopenie naliehavých problémov, aby bolo možné nájsť potenciálne riešenia na podporu regulačnej komunity.  Práca bude tiež priamo informovať o vytvorení viacročného strategického programu na rok 2022 a ďalej.

Number: 2021/18 – Status: Dokončené – Period: 2021 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter