IMPEL Logo

Implementácia nástroja na podporu rozhodovania iDepend

2015 - 2015

Dokončené

Opis a ciele projektu

Komplexná a vzájomne závislá povaha životného prostredia, podnikania a regulácie znamená, že bežné metódy analýzy environmentálnych rizík a výberu vhodných "protiopatrení" alebo "zásahov" nemusia byť účinné.

Projekt Výber vhodných intervencií vyvinul praktický nástroj pre regulačné orgány, inšpektoráty a inšpektorov, ktorý im má pomôcť pri správnom výbere intervencií a pri výmene osvedčených postupov a skúseností.

V roku 2013 bol v rámci projektu identifikovaný online (webový) nástroj na podporu rozhodovania s názvom iDepend, ktorý má pomôcť odborníkom z praxe pri výbere, používaní a hodnotení intervencií. Následne spolupracoval s majiteľmi tohto nástroja, spoločnosťou Cambrensis, na vytvorení "balíka" funkcií pre členov IMPEL - "IMPEL iDepend".

Tento nástroj môže pomôcť odborníkom z praxe v oblasti životného prostredia robiť správne rozhodnutia a vyberať intervencie na akejkoľvek úrovni rozhodovania od národnej politiky až po miestnu reguláciu na mieste. Môže byť obzvlášť užitočný pri rozhodovaní o budovaní kapacít, ktoré závisia od rôznych súborov okolností. Napríklad pomôcť navrhnúť regulačný režim a vybrať intervencie podľa národných zdrojov a kultúry. Alebo pomôcť identifikovať "problémové" oblasti, v ktorých existujúce režimy a intervencie nefungujú tak, ako sa zamýšľalo.

Súvisiace súbory/informácie

 

iDepend Modelling Toolod Duncan Giddens

 

Number: 2015/18 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2015 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter