IMPEL Logo

INSPECTAN: Usmernenia pre environmentálnu inšpekciu v garbiarskom priemysle

2004 - 2005

Dokončené

Opis a ciele projektu

Predkladaná správa vznikla na základe výsledkov dotazníka, o ktorom sa diskutovalo na stretnutiach v období október 2004 – jún 2005. Diskusia sa sústredila na ekonomiku; výrobné procesy; zákony a predpisy; kontrolné postupy. Správa je koncipovaná ako nástroj pre verejné orgány zapojené do kontrolných a monitorovacích činností v garbiarskom priemysle. Na tento účel sú v nej zhromaždené skúsenosti z viacerých európskych kontextov kožiarskeho a garbiarskeho priemyslu.

Number: 2004/14 – Status: Dokončené – Period: 2004 - 2005 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter