IMPEL Logo

Minikonferencia o regulačnej stratégii

2017

Dokončené

Opis a ciele projektu

V rámci rôznych iniciatív IMPEL Review (IRI) sa zistilo, že mnohé organizácie nedokážu jasne formulovať svoju zastrešujúcu regulačnú stratégiu tak, aby s ňou bolo možné jasne zosúladiť všetku regulačnú činnosť. V metodike Doing the Right Things (Robiť správne veci) sa tiež uvádza požiadavka stanoviť kontext a ciele, ktoré by mali byť zosúladené s regulačnou stratégiou. Pochopením toho, aké možnosti sú k dispozícii, budú regulačné orgány schopné vytvoriť/upresniť/rozvinúť svoju stratégiu.

Number: 2017/24 – Status: Dokončené – Period: 2017 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter