IMPEL Logo

Podávanie správ verejnosti

2008 - 2009

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom projektu bolo určiť, aké základné informácie o vykonaných kontrolách životného prostredia by sa mali poskytovať verejnosti a ako sa tieto informácie dajú najlepšie poskytovať, najmä elektronickými prostriedkami (internet), a poskytnúť odporúčania. V rámci projektu sa podarilo zistiť, aké informácie sa verejnosti poskytujú a v akej forme.

Number: 2008/04 – Status: Dokončené – Period: 2008 - 2009 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter