IMPEL Logo

Séria seminárov na tému "Poučenie z priemyselných havárií

1999

Priebežne

Opis a ciele projektu

Zber a analýza údajov týkajúcich sa priemyselných havárií sú potrebné na to, aby sa predchádzalo novým haváriám. Inšpektori potrebujú mať k dispozícii ilustrácie nehodových situácií, aby pochopili, čo sa skutočne stalo a aké opatrenia boli v takýchto situáciách nakoniec prijaté.

Od roku 1999 sa uskutočnilo niekoľko seminárov o získaných skúsenostiach s cieľom uľahčiť šírenie a výmenu informácií medzi inšpekčnými orgánmi členských štátov. Počas týchto stretnutí inšpektori prezentujú vybrané nehody tak, že uvádzajú technický opis a výsledky vykonanej analýzy (prijaté opatrenia, organizačné chyby, systémy alebo materiál, ktoré zlyhali atď.) Uvádzajú tiež podrobné informácie o ponaučeniach z nehôd a o svojich vlastných skúsenostiach počas nehody alebo po nej. Je možné uviesť krátky prehľad platných predpisov, súdnych alebo organizačných subjektov. Zostáva čas na diskusiu medzi účastníkmi.

Cieľom tejto série seminárov je pokračovať vo výmene skúseností s haváriami (výbuchy, požiare, znečistenie atď.), ktoré sa týkajú technických aspektov aj platných predpisov, a posilniť výmenu skúseností medzi kontrolnými orgánmi členských štátov, ako aj podporiť rozvoj osvedčených postupov.

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Priebežne – Period: 1999 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter