IMPEL Logo

Recyklácia lodí (predchádzajúce lode s ukončenou životnosťou)

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

V roku 2017 bolo 65 % lodí/plavidiel na celom svete predaných na demontáž do juhoázijských plážových lodeníc (napr. India, Pakistan a Bangladéš), čo znamená významný vplyv na životné prostredie a zdravie, najmä ak sa vezme do úvahy, že tieto plavidlá predstavovali 80 % hrubej tonáže všetkých demontovaných lodí na plážach v roku 2017. Nelegálny vývoz lodí na pláž v južnej Ázii stále pokračuje, rovnako ako obchádzanie predpisov o preprave odpadu a recyklácii lodí. Bangladéš, India a Pakistan predstavujú takmer 90 % hrubej tonáže demontovaných lodí na celom svete v roku 2019 a niektoré z týchto lodí boli buď nelegálne vyvezené z Európy, alebo “legálne” obchádzaním predpisov.

Tento projekt IMPEL sa nezameriava na samotné plážovanie, ale na to, ako môžeme zabrániť nelegálnemu vývozu lodí v EÚ a ako môžeme ako orgány sledovať nelegálne prípady, keď už lode boli plážované.

Nariadením (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (WSR) sa na európskej úrovni implementujú požiadavky Bazilejského dohovoru. Nariadenie (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí (SRR) predkladá požiadavky Hongkonského dohovoru a upravuje lode plávajúce pod vlajkou EÚ, ktoré sa posielajú na recykláciu. V SRR sa tvrdí, že lode plávajúce pod vlajkou EÚ sa musia recyklovať v zariadeniach schválených krajinou určenia v krajinách členských štátov alebo Komisiou v tretích krajinách. Na prepravu lodí pod vlajkou nečlenských štátov EÚ sa vzťahuje postup predchádzajúceho písomného oznámenia podľa RSV.

Vlastníci lodí systematicky obchádzajú WSR a nariadenie sa ťažko presadzuje vzhľadom na prax premenovania, zmeny vlajky a zmeny vlastníkov pred odoslaním lodí na demontáž a recykláciu. SRR sa dá ľahko obísť, pokiaľ bude pokračovať prax zmeny na vlajku mimo EÚ. Hongkonské dohovory sa budú vzťahovať na všetky lode (bez ohľadu na to, či plávajú pod vlajkou EÚ alebo mimo nej), ale dohovor ešte nie je ratifikovaný a môže trvať celú večnosť, kým sa tak stane.

Výzvou je zabrániť nelegálnej recyklácii lodí sledovaním lodí a majiteľov lodí, u ktorých máme podozrenie na obchádzanie predpisov, a pokiaľ možno prijať opatrenia vopred. Na uľahčenie práce pre spracovateľov prípadov a inšpektorov bude dôležité:

  • vyjasniť rozdiely medzi nariadením o preprave odpadu a nariadením o recyklácii lodí
  • Vymieňať praktické poznatky (súdne prípady, dokumenty, správy, skúsenosti)
  • Vypracovať usmernenia/letáky o tom, ako odhaliť a obmedziť nezákonnú prepravu lodí
  • Využívať intranet IMPEL’ako platformu na zdieľanie a výmenu poznatkov a zhromažďovať osvedčené postupy

Záverečná správa poskytne stav aktuálnej situácie a syntetizuje usmernenia a návody na postupy presadzovania práva v oblasti WSR vs. SRR.

Súvisiace súbory/informácie

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter