IMPEL Logo

Konferencia o pôde

2015 - 2015

Dokončené

Opis a ciele projektu

IMPEL organizuje konferenciu o pôde v roku 2015, ktorej cieľom je výmena skúseností a podpora zavádzania osvedčených postupov v oblasti ochrany pôdy medzi odborníkmi z praxe na úrovni EÚ. Kontextom je “Medzinárodný rok pôdy (IYS)”, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov na tento rok, a vo všeobecnosti príležitosť rozvíjať iniciatívy na zvyšovanie povedomia o ochrane tejto životne dôležitej zložky životného prostredia.

Hlavné témy, ktorými sa budú konferencie zaoberať, sú: Ochrana pôdy a priemysel, poľnohospodárstvo, hospodárenie s pôdou, zvyšovanie prírodných rizík, lesníctvo, biodiverzita a ekosystémy, zber a správa informácií o pôde.

Konferencia je zameraná na zhromažďovanie skúseností, regulačného prístupu, problémov a riešení s cieľom zvládnuť početné výzvy v tejto oblasti; na túto potrebu poukázala aj nedávna štúdia Implementačná výzva IMPEL. Konferencia bude podkladom pre diskusiu o stanovení priorít a projektov týkajúcich sa pôdnych tém v rámci programov IMPEL.

Konferencia sa uskutoční 7. a 8. októbra 2015 na výstave Expo v Miláne, Taliansko

 

Number: 2015/10 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2015 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter