IMPEL Logo

STRATÉGIE OVEROVANIA VLASTNÉHO MONITOROVANIA A NAHLASOVANIA EMISIÍ DO OVZDUŠIA".

2021 - 2022

Dokončené

Dňa 28. septembra a 11. októbra 2021 sa konali online semináre o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľmi, ktoré zorganizoval projekt IMPEL v rámci implementácie IED. Workshopy boli zamerané na samomonitorovanie prevádzkovateľov, na emisie do ovzdušia, kontinuálne a nekontinuálne, zamerané na spoľahlivosť samomonitorovania a jeho nahlasovanie prevádzkovateľmi (povinnými osobami).

Number: – Status: Dokončené – Period: 2021 - 2022 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter