IMPEL Logo

Projekt Veľký/Malý TFS

2021

Priebežne

Opis a ciele projektu

Počas niekoľkých rokov a viacerých projektov IMPEL iniciátori projektu zistili, že viacerí inšpektori TFS majú spolu za sebou tisíce kontrol v oblasti TFS. Všetky tieto inšpekcie sa zúročili v rozsiahlych znalostiach právnych predpisov súvisiacich s fyzickými kontrolami cezhraničnej prepravy odpadu. Napriek viacerým legislatívnym zmenám a revíziám právnych predpisov im však stále chýba prepojenie medzi zákonodarcami a inšpektormi v teréne, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti v právnych predpisoch. Tieto “detaily” by mohli byť tam, kde existujú určité zámery s legislatívou, ale kvôli nesúladu spôsobenému dlhými komunikačnými linkami a mnohými agentúrami medzi zákonodarcami na úrovni EÚ a inšpektorom TFS a úrovňou, na ktorej takéto “detaily” nemusia byť vyzdvihnuté vyššie v prioritách jednotlivých národov smerom ku Komisii, pretože sú to len “detaily”.

Projekt sa zameriava na kvantifikáciu týchto veľmi dôležitých detailov v súvislosti s fyzickými kontrolami pomocou štatistík IMPEL, ako aj prostredníctvom kvalitatívnych rozhovorov s inšpektormi TFS vo všetkých členských štátoch s cieľom identifikovať tieto detaily.

Použité kvantitatívne údaje sa použijú v spojení s kvalitatívnymi s cieľom identifikovať určité kľúčové body, ktoré možno prostredníctvom štatistík identifikovať ako problém pre veľkú časť Európy, a využiť odborné poznatky úradníkov TFS na rozpracovanie problémov so štatistikami v súvislosti s fyzickými kontrolami. Potom ako sa tieto problémy prejavujú v skutočnej práci v súvislosti s možným nedostatkom alebo prehliadnutým zámerom právnych predpisov.

 

Number: 2021/07 – Status: Priebežne – Period: 2021 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter