IMPEL Logo

Využívanie technológií v regulácii

2015

Dokončené

Opis a ciele projektu

Fáza I: Minikonferencia (2015)

Všetky inšpektoráty musia byť čo najúčinnejšie a najefektívnejšie a zároveň musia stále ponúkať existujúce alebo dokonca rozšírené služby. Nedávne iniciatívy IMPEL Review priniesli informácie o rôznych technologických pokrokoch, ktoré uskutočňujú regulačné orgány v Európe.

Táto minikonferencia má v úmysle podeliť sa o poznatky nielen o tom, čo je k dispozícii, ale aj o spätnú históriu úskalí/nákladov na vývoj &; počiatočných problémov, ktoré vedú k hotovému produktu. Nejde o zdieľanie minimálnych kritérií, skôr o umenie možného a o to, ako sa k nemu dostať čo najefektívnejšie.

Návrh základnej štruktúry:

  • Návrh & použitia aplikácií v regulácii;
  • Využívanie ručnej technológie a integrácia s technológiou back-office;
  • Rozhranie technológie back-office s verejnosťou.

Cielovou skupinou konferencie sú manažéri v oblasti regulácie so schopnosťou ovplyvňovať zmeny, odborníci na vývoj regulácie a IT odborníci s použitím v oblasti regulácie.

Konferencia uľahčuje zdieľanie poznatkov (a dokonca aj technológií) a učenie sa s cieľom umožniť ostatným agentúram zvýšiť svoje kapacity, dúfajme, že sa v tomto procese vyhnú niektorým nástrahám pri vývoji. Zámerom je usporiadať stretnutie tímu odborníkov na X-cutting, ktoré bude susediť s minikonferenciou. To bude mať ďalší prínos v tom, že sa na stretnutí expertného tímu zúčastní oveľa viac ľudí.

Fáza II: Drony a mobilné technológie (2017)

Mnohé agentúry v súčasnosti zavádzajú do svojich agentúr nové technológie, aby rozšírili svoje možnosti. Na konferencii o technológiách tímu expertov X-Cutting v Glasgowe bolo zistené, že mnohí z nás sa púšťajú do projektov v tejto oblasti, pričom každý z nás si otvára nové možnosti a využíva veľa zdrojov (pracovnej sily a peňažných prostriedkov).

Tento projekt sa snaží pomocou dotazníka porovnať, čo sa doteraz urobilo a kto sa púšťa do vývoja v tejto oblasti. Získané poznatky sa využijú na vypracovanie postupu s upozornením na úskalia a skratky, ktorý má umožniť, aby sme sa všetci dostali rýchlejšie. Výstupom bude usmernenie a balík e-learningu, ktorý sa môže zdieľať medzi členmi. Pochopením toho, aké možnosti sú k dispozícii, budú regulačné orgány schopné určiť najlepší rozsah nástrojov pre danú úlohu. Je skutočne prierezová, pretože sa vzťahuje na všetky právne predpisy.

Fáza III: Minikonferencia (2019)

Ekologické regulačné orgány čelia neustálemu boju o to, aby dokázali urobiť viac s menším množstvom alebo viac s rovnakou úrovňou zdrojov. Aby sa stali alebo naďalej zostali efektívnym a účinným regulačným orgánom, je potrebné prijať nové technológie.

V roku 2019 sa pozornosť sústredí na špičkový vývoj v oblasti využívania technológií vrátane umelej inteligencie (a strojového učenia), eDNA, technológie senzorov a využívania techník pozorovania Zeme.

Minikonferencia 2019 preto vytvára príležitosť pre odborníkov z praxe IMPEL s rôznymi úlohami, aby sa mohli so svojimi kolegami podeliť o najnovší technologický vývoj.

Očakávané výsledky:

  • Zápis z konferencie.

"".

 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Dokončené – Period: 2015 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter