IMPEL Logo

Stretnutie tímu odborníkov na vodu a pôdu

2016

Priebežne

Opis a ciele projektu

Nová stratégia IMPEL predpokladá vytvorenie odborných tímov (ET), medzi ktorými je aj odborný tím pre vodu a pôdu.
Je potrebné, aby sa členovia ET stretávali aspoň raz ročne, aby prerokovali projekty
výsledky, pokrok a budúce aktivity a vymenovanie vedúceho ET a zástupcu vedúceho ET na roky 2017 a 2018.
Projekty predpokladajú stretnutie, maximálne pre 20 osôb, ktoré sa bude konať spätne s
konferenciou; pravdepodobne s konferenciou o vode IMPEL v rámci projektu SWETE 2.
Výstupy budú súvisieť s väčšou silou expertného tímu, jasnými prioritami, lepšie definovanými programami zameranými na riešenie otázok vody a pôdy z pohľadu IMPEL’

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2016/12 - 2017/16 – Status: Priebežne – Period: 2016 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter