IMPEL Logo

Sanácia vody a pôdy

2021

Priebežne

Opis a ciele projektu

Riadenie kontaminovaných miest je proces, ktorý má v členských štátoch rôznu rýchlosť. Je to čiastočne spôsobené rozdielmi v právnych predpisoch, ktoré by znamenali rôzne definície, ako napríklad “potenciálne kontaminované lokality”, “kontaminované lokality”, “sanované lokality”. Z tohto dôvodu Európska komisia-JRC spolu so sieťou EEA-EIONET spustila iniciatívu s cieľom nájsť spoločné definície a prieskum v členských štátoch v roku 2018, ktorého výsledkom bolo definovanie 6 stavov lokalít.

Očakávané výsledky týchto projektov sú:

  • Podpora/výmena technických skúseností potrebných na dosiahnutie pokroku vo fáze nápravy v Európe s cieľom umožniť tým členským štátom, v ktorých sa v súčasnosti neuskutočňuje žiadny postup, aby mali jeden odkaz.
  • Vymieňať si poznatky, zručnosti a osvedčené postupy, vypracovávať technické usmernenia, koordinovať činnosť medzi krajinami.
  • Zapojiť hlavné európske siete, ktoré sa zaoberajú problematikou kontaminovaných miest, ako sú COMMON FORUM, Eionet WG Contamination a NICOLE.

Aktivity 2023

  • Projektový tím pracuje na príprave dvoch nových dokumentov o termickej desorpcii a fytoremediácii. Prvý návrh sa očakáva v októbri 2023.

Fzáverečné správy 2022

Projektový tím vydal záverečné správy o viacfázovej extrakcii v novembri 2022 a o praní pôdy v januári 2023. Preklad týchto správ prebieha (očakáva sa v septembri 2023)

Správa o viacfázovej extrakcii (MPE) (SK)

Správa o umývaní pôdy (SW) (SK)

Projektový tím vydal v roku 2021 nasledujúce záverečné správy o chemickej oxidácii in situ vo viacerých jazykoch EÚ:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

15pt;">Έκθεση γι&alfa; την επιτόπι&alfa; χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) report (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)Utlenianie chemickej in situ - report (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in situ (ISCO). (RO)

15pt;">In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) správa (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečnáspráva (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Odber pôdnych pár (záverečné správy 2021)

Projektový tím vydal v roku 2021 nasledujúce záverečné správy o odoberaní pôdnych pár v niekoľkých jazykoch EÚ:

Správa o extrakcii pôdnych pár (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση γι&alfa; την εξ&alfa;γωγή &alfa;τμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcia Par z Gruntu (SVE) - report (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) správa (SI)

Extrakcia pôdenho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

(1): ">Súvisiace súbory/informácie• Štokholmský dohovor (čl. 6, posledná verzia): Arial; farba: "Štokholmský protokol": #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• MINAMATA Convention on Mercury: #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• Žiadny čistý záber pôdy do roku 2050 prvýkrát oznámený v Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, KOM(2011) 571 v konečnom znení.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Priebežne – Period: 2021 – Topic: Voda a pôda - Tags: water

Subscribe to our newsletter