IMPEL Logo

Zisťovanie a hodnotenie nadmerného a nezákonného odberu vody (WODA)

2015 - 2016

Dokončené

Opis a ciele projektu

K nadmernému odberu vody dochádza nielen na zavlažovanie, ale dokonca aj na priemyselné a občianske účely a v niektorých prípadoch môže mať
dramatický vplyv na pokles pôdy. Typické prípady nezákonného odberu vody sa vyskytujú, keď sa studne prevádzkujú bez povolenia alebo keď sa voda čerpá z riek alebo kanálov bez povolenia.

Zemské pozorovanie (EO), najmä satelitné diaľkové snímanie, môže poskytnúť osvedčené metódy monitorovania odberu vody. Zisťovanie nelegálneho odberu vody je ďalším krokom vpred a je možné len vtedy, ak sú povolenia usporiadané v riadnom GIS. Metódy EO na monitorovanie odberov vody by sa dali v prvom rade zhrnúť takto:

  1. Metódy monitorovania evapotranspirácie plodín.
  2. Metódy na monitorovanie poklesu pôdy.

Cieľom práce je zlepšiť schopnosť členov IMPEL monitorovať nadmerný odber vody, legálny aj nelegálny, prostredníctvom nákladovo efektívnych metód EO a GIS. To môže zvýšiť efektívnosť členov IMPEL’ pri využívaní inšpektívnych zdrojov v teréne na riešenie nelegálneho odberu vody; zvýšenie schopností pri interpretácii využívania vody na poľnohospodárske, občianske a priemyselné účely môže byť užitočné na podporu členských štátov pri implementácii rámcovej smernice o vode a dosahovaní cieľov stanovených v Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje.

Vďaka vypracovaniu tohto projektu získajú členovia IMPEL lepšie vedomosti o metódach EO a možnostiach, ktoré poskytuje program Copernicus, aj v iných oblastiach, ako je využívanie vody v poľnohospodárstve, napríklad v oblasti pôdohospodárstva, riešenia nelegálnych skládok atď (bude sa rozvíjať v rámci ďalších projektov). Výsledky tohto projektu by boli veľmi užitočné v kontexte vývoja služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus. Potenciálny záujem programu Copernicus o inšpekciu životného prostredia sa už spomína v pracovnom programe programu Copernicus, takže potreby by sa mohli v prípade potreby ďalej zohľadniť.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2016 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter