IMPEL Logo

Viacročný strategický program 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 Nový viacročný strategický program (MASP) na roky 2022-27 je vypracovaný s ohľadom na viaceré globálne problémy a z nich vyplývajúce praktické výzvy a výzvy v oblasti zdrojov pre našich členov. Je možné, že ďalší neočakávaný vývoj môže mať vplyv na realizáciu programu. Je formovaný "Zelenou dohodou Európskej únie (EÚ)" s ambicióznym cieľom "nulového znečistenia" a kritickými situáciami v oblasti klímy a biodiverzity. Zohľadňuje výsledky hodnotenia riadenia IMPEL 2020 a návrhy na reformu. Vychádza zo stanoviska IMPEL k zabezpečeniu environmentálneho súladu, ktoré bolo sumarizované pre Európsku komisiu (EK), a bude tiež odrážať ďalší vývoj v pracovných oblastiach Akčného plánu EÚ pre environmentálny súlad, ku ktorému IMPEL prispieva spolu s ďalšími európskymi sieťami odborníkov v oblasti životného prostredia. 

Tags:

Subscribe to our newsletter