IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Pod názvom ‘easyTools’ projektový tím pod vedením Nemecka zhromaždil informácie o hodnoteniach rizík, ktoré sa používajú v celej Európe. Na základe týchto informácií bola vyvinutá a otestovaná nová metodika založená na pravidlách s názvom Integrovaná metóda hodnotenia rizík (IRAM). Táto príručka opisuje túto metodiku.

Tags:

Lead country and contact

Nemecko

Subscribe to our newsletter