IMPEL Logo

Osvedčené postupy v oblasti energetickej účinnosti pri vydávaní povolení a kontrolách

Tento dokument poskytuje prehľad osvedčených postupov v súvislosti s riešením energetickej efektívnosti v rámci povoľovacích a kontrolných postupov.

  •  

Tags:

Subscribe to our newsletter