IMPEL Logo

Príručka pre kontroly skládok (revidovaná verzia 2016)

Keďže kontrola na skládke musí zahŕňať rôzne témy. Na základe projektu IMPEL’o skládkach odpadov sa inšpekčný tím rozhodol vybrať určité témy, na ktoré sa v tomto usmernení zameria, a to:
(1) Kritériá a postupy pre prijímanie odpadov.
(2) Kontrola plynov.
(3) Ochrana pôdy a vody (podzemnej vody).
(4) Kontrola vody a hospodárenie s vylúhovanými látkami.

Táto príručka obsahuje pre každý z uvedených predmetov stručný opis vrátane požiadaviek smernice o skládkach odpadov týkajúcich sa tejto činnosti. Po druhé sa uvádza odkaz na (známe) existujúce usmernenia a nástroje v členských štátoch EÚ.

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Subscribe to our newsletter