IMPEL Logo

Súlad s usmerneniami: Asistencia systému riadenia spoločnosti (CMS)

Tradičný dohľad má niekoľko nedostatkov. Hoci niektoré regulované subjekty potrebujú odstrašujúci prístup, väčšina regulovaných subjektov je ochotná dodržiavať verejné nariadenia. Niektoré z nich, najmä väčšie regulované organizácie, reagujú na nové formy regulácie. Pre tieto spoločnosti nie je tradičný prístup založený na príkazoch a kontrole veľmi účinný, pretože neuznáva vlastné schopnosti spoločnosti’a môže podkopať vnútornú motiváciu.

V prípade kompetentných a motivovaných spoločností je preto účinnejšie hodnotiť spôsob, akým organizujú dodržiavanie predpisov, než len merať dodržiavanie predpisov. Časť systému riadenia spoločnosti, ktorá je zameraná na zabezpečenie súladu, nazývame systémom riadenia súladu spoločnosti.
Toto usmernenie je použiteľné na posúdenie systému riadenia súladu. Môže sa použiť na posúdenie systému riadenia súladu akejkoľvek regulovanej spoločnosti.

Toto usmernenie poskytuje stručný opis základných princípov, výhod a vývojový diagram, ktoré sa majú použiť pri uplatňovaní dohľadu nad systémom riadenia kvality. Prílohy poskytujú ďalšie vysvetlenia na použitie, ako je slovník pojmov, nástroj dohľadu CMS, kompetencie pre orgány dohľadu CMS a praktické tipy pre agentúry a inšpektorov.

 

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Holandsko

Subscribe to our newsletter