IMPEL Logo

Usmernenia pre fungovanie obehového hospodárstva

Kľúčovým prvkom prechodu na obehové hospodárstvo sú inovácie vo výrobných a recyklačných zariadeniach, ktorých cieľom je efektívne využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu a využívanie zvyškov výroby alebo materiálov získaných z odpadu ako druhotných surovín. Kľúčovou podmienkou fungovania týchto obehových inovácií je lepšie prepojenie politiky, práva a regulácie v praxi. Toto usmernenie bolo vypracované s cieľom podporiť regulačné orgány, tvorcov politík a zákonov a podniky pri umožňovaní a realizácii takýchto inovácií a pri riešení niektorých spoločne zdieľaných výziev.

Zpráva obsahuje zápisnicu z konferencie MIW&IMPEL, na ktorej bolo predstavené “Príručka pre regulačné orgány o umožnení inovácií pre obehové hospodárstvo (predchádzanie vzniku odpadu a jeho recyklácia)” 

Tags:

Lead country and contact

Taliansko

Subscribe to our newsletter