IMPEL Logo

Usmernenie k efektívnemu plánovaniu inšpekcií prepravy odpadu

Podľa nariadenia (EÚ) č. 660/2014 musia členské štáty EÚ do 1. januára 2017 vypracovať plány kontrol prepravy odpadu, aby sa zabezpečila potrebná kapacita pre kontroly a účinne sa zabránilo nezákonnej preprave. V tomto usmerňovacom dokumente, ktorý vypracoval projektový tím IMPEL na základe skúseností jednotlivých štátov, prieskumu a intenzívnych diskusií s regulačnými orgánmi z účastníckych krajín a ďalšími odborníkmi, sa vysvetľujú základné prvky plánu inšpekcie prepravy odpadu a základné hodnotenie rizík, opisujú sa osvedčené postupy a ponúka sa celý rad nástrojov, ktoré môžu byť užitočné pre orgány, ktoré musia vypracovať plán inšpekcie.

Tags:

Lead country and contact

Nemecko

Subscribe to our newsletter