IMPEL Logo

Usmernenia na monitorovanie garbiarskeho priemyslu

Úlohou týchto usmernení je poskytnúť inšpektorom niektoré užitočné prvky na plánovanie a vykonávanie environmentálnej inšpekcie v garbiarni v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a odporúčaniami IMPEL.

Tags:

Subscribe to our newsletter