IMPEL Logo

Nástroj na preskúmanie iniciatívy IMPEL (IRI)

IRI je skratka pre iniciatívu IMPEL Review Initiative a ide o dobrovoľné partnerské hodnotenie, v rámci ktorého si orgány členských krajín IMPEL navzájom pomáhajú pri zlepšovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Prostredníctvom IRI hostiteľ získava bezplatné poradenstvo na ďalšie zlepšenie svojej práce a v rámci európskeho spoločenstva sa vymieňajú osvedčené postupy.

Ak máte záujem o usporiadanie IRI, tento informačný balík vám poskytne niekoľko kľúčových informácií.

Skúsenosti s nástrojom

Diskusia na linkedine:

Príloha(-y)

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Subscribe to our newsletter