IMPEL Logo

Susedský dialóg - súbor nástrojov

Tento dokument je určený pre orgány a spoločnosti, ktoré chcú využívať alebo podporovať priamy dialóg
prístup k riešeniu environmentálnych konfliktov medzi obyvateľmi a priemyselnými závodmi. Viaceré členské štáty sa zapojili do série projektov zameraných na nadviazanie susedských dialógov, v rámci ktorých sa zozbierali a vyhodnotili príklady toho, ako by sa environmentálne konflikty medzi podnikmi a ich susedmi mohli riešiť prostredníctvom dialógu.

Ďalšie jazyky

    Vyjadrenie:

    Tags:

    Lead country and contact

    Nemecko

    Subscribe to our newsletter