IMPEL Logo

Databáza rizikových kritérií (IRAM)

Dňa 6. januára 2011 nadobudla účinnosť smernica o priemyselných emisiách (IED) a jej ustanovenia uvedené v článku 80 ods. 1 sa museli transponovať do vnútroštátneho práva do dvoch rokov. V smernici IED sa stanovujú nové požiadavky na kontrolu priemyselných zariadení, ako sa uvádza v článku 23 smernice. Povinnosti týkajúce sa rutinných environmentálnych inšpekcií predstavujú pre členské štáty EÚ novú výzvu. IMPEL už vyvinul integrovanú metódu hodnotenia rizík (IRAM) v rámci projektu IMPEL easyTools ako nástroj, ktorý má členským štátom pomôcť splniť požiadavky článku 23 IED. Vypracovanie integrovanej metódy hodnotenia rizík (IRAM) a súvisiaceho IT nástroja jasne ukázalo, že nástroj na hodnotenie rizík by sa mal používať nielen pri kontrolách IED, ale aj pri kontrolách podľa smernice Seveso a RMCEI.

Databáza kritérií rizík

V rámci projektu bola vytvorená prístupová databáza, ktorá obsahuje súbor kritérií rizika používaných orgánmi životného prostredia v celej EÚ.

Tags:

Lead country and contact

Nemecko

Subscribe to our newsletter