IMPEL Logo

Návod krok za krokom na plánovanie inšpekcie životného prostredia

Podľa odporúčania, ktorým sa stanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií (RMCEI), by sa všetky inšpekčné činnosti mali plánovať vopred. Odborníci z praxe vyjadrili potrebu usmernenia, ktoré by pomohlo pri implementácii minimálnych kritérií plánovania v RMCEI. Na tento účel bola vypracovaná táto príručka.

Tags:

Subscribe to our newsletter