IMPEL Logo

Návod na kontrolu prepravy odpadu krok za krokom

Podľa odporúčania, ktorým sa stanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií (RMCEI), by sa všetky inšpekčné činnosti mali plánovať vopred. V nariadení EÚ o preprave odpadu (WSR) sa uvádza, že členské štáty musia stanoviť pravidlá presadzovania a vykonávať inšpekcie. V nariadení sa uvádzajú len niektoré údaje o tom, ako, kde a kedy by sa mali vykonávať. Táto príručka bola vypracovaná s cieľom podrobnejšie odpovedať na tieto otázky.

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Subscribe to our newsletter