IMPEL Logo

Tools

 • Súlad s usmerneniami: Asistencia systému riadenia spoločnosti (CMS)

  Tradičný dohľad má niekoľko nedostatkov. Hoci niektoré regulované subjekty potrebujú odstrašujúci prístup, väčšina regulovaných subjektov je ochotná dodržiavať verejné nariadenia. Niektoré z nich, najmä väčšie regulované organizácie, reagujú na nové formy regulácie. Pre tieto spoločnosti nie je tradičný prístup založený na príkazoch a kontrole veľmi účinný, pretože neuznáva vlastné schopnosti spoločnosti a môže podkopať vnútornú motiváciu.

  [Read more]
 • Modelovací nástroj iDepend

  iDEPEND je nástroj na modelovanie závislostí, ktorý môže regulačným orgánom pomôcť identifikovať intervenčné stratégie a prístupy s cieľom zlepšiť správanie prevádzkovateľov v oblasti dodržiavania environmentálnych predpisov. Nástroj zároveň analyzuje možnú úspešnosť zvoleného prístupu.

  [Read more]
 • Kontrolný zoznam na posúdenie právnych predpisov z hľadiska uskutočniteľnosti a vykonateľnosti

  S cieľom povzbudiť tvorcov politík, zákonodarcov a zainteresované strany, aby venovali viac pozornosti pravdepodobným problémom s praktickou realizovateľnosťou a vymožiteľnosťou v priebehu celého legislatívneho procesu s cieľom predvídať a odstraňovať problémy s praktickou realizovateľnosťou a vymožiteľnosťou prostredníctvom aktívneho prístupu, inicioval IMPEL projekt zameraný na vypracovanie praktického kontrolného zoznamu na posúdenie praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti existujúcich a nových právnych predpisov s cieľom zlepšiť celkové vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia v členských štátoch.

  [Read more]
 • Susedský dialóg - súbor nástrojov

  Tento dokument je určený pre orgány a spoločnosti, ktoré chcú využívať alebo podporovať priamy dialóg prístup k riešeniu environmentálnych konfliktov medzi obyvateľmi a priemyselnými závodmi. Viaceré členské štáty sa zapojili do série projektov zameraných na vytváranie susedských dialógov, v rámci ktorých sa zhromažďovali a hodnotili príklady toho, ako by sa environmentálne konflikty medzi podnikmi a ich susedmi mohli riešiť prostredníctvom dialógu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter