IMPEL Logo

Tools

  • Metodika správneho postupu pri udeľovaní povolení - porovnanie

    Správne postupy pri vydávaní environmentálnych povolení je prebiehajúci projekt (2016-2018), ktorý sa bližšie zaoberá vzťahom medzi vydávaním povolení a inšpekciou, identifikuje zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikuje a opisuje kroky, ktoré by sa mohli použiť v postupoch vydávania povolení.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter