IMPEL Logo

Tools

  • Nástroj na preskúmanie iniciatívy IMPEL (IRI)

    IRI je skratka pre iniciatívu IMPEL Review Initiative a ide o dobrovoľné partnerské hodnotenie, v rámci ktorého si orgány členských krajín IMPEL navzájom pomáhajú pri zlepšovaní implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Prostredníctvom IRI hostiteľ získava bezplatné poradenstvo na ďalšie zlepšenie svojej práce a v rámci európskeho spoločenstva sa vymieňajú osvedčené postupy. Ak máte záujem hostiť IRI, tento informačný balík vám poskytne niekoľko kľúčových informácií.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter